Tích lũy và sử dụng điểm

10.000vnd = 1 điểm

 

1. Điểm là gì?

Điểm tích lũy là đơn vị tích lũy được từ giao dịch mua sắm hàng hóa dịch vụ tại các cửa hàng của zamesport.com, 1 điểm có giá trị tương đương 500 VND khi thanh toán. Quý khách có thể sử dụng điểm để giảm trừ trực tiếp trên hóa đơn khi giao dịch tại các cửa hàng trong Chương trình.

2. Thời hạn hiệu lực của điểm/điểm của tôi có hết hạn không?

Điểm trong tài khoản của Quý khách chỉ hết hạn khi không có bất kỳ giao dịch tích/tiêu bằng thẻ nào trong suốt 12 tháng liên tiếp.

3. Làm thế nào để tôi có thể tích điểm?

Quý khách thực hiện mua sắm hàng hóa, dịch vụ tại shop Zamesport.com thuộc sở hữu của CLB Wushu Tán thủ VFC vui lòng ghi đúng tên hoặc số điện thoại cho nhâ viên thu ngân để được tích điểm. Khi mua trực tuyến tại Zamesport.com hoặc CLB Wushu Tán thủ VFC, Quý khách chỉ cần đăng ký một lần đầu tiên Số điện thoại của mình  để được tích điểm cho tất cả các lần mua sắm tiếp theo (lưu ý các lần mua sau phải để lại đúng tên và SĐT đã dùng để mua trước đó)

 

 

4. Nếu thanh toán hàng hóa dịch vụ bằng hình thức chuyển khoản thì tôi có được tích điểm không?

Khách hàng thanh toán hàng hóa bằng hình thức chuyển khoản vẫn sẽ được tích điểm theo quy định như bình thường

 

 

5. Cách tích điểm áp dụng như thế nào?

Tích điểm theo tỷ lệ (%) trên 100% giá trị hóa đơn, sau các Khuyến mại, giảm giá thông thường; ngoại trừ một số trường hợp sản phẩm/dịch vụ có nêu rõ “không áp dụng tích điểm”.

 

6. Điều kiện sử dụng điểm là gì?

Quý khách có thể tiêu điểm ngay sau 24h phát sinh giao dịch đầu tiên

Số tiền tích lũy được trừ là phải chia hết cho 5000đ.

7. Điểm tôi đã tích khi nào tôi có thể sử dụng?

Điểm được tích có thể sử dụng sau 24 giờ sau khi giao dịch hoàn tất giao dịch trước đó.

8. Tỷ lệ quy đổi điểm như thế nào?

Điểm được đổi đồng nhất với tỷ lệ 1 điểm = 500VND.

9. Tôi có thể đổi điểm ra tiền mặt không?

Điểm không có giá trị quy đổi ra tiền mặt trong mọi trường hợp.

10. Số điểm tối đa được tiêu mỗi giao dịch là bao nhiêu?

Quý khách được sử dụng số điểm tối đa theo nhu cầu.

11. Tôi có thể sử dụng điểm trong tài khoản của tôi và của vợ/chồng tôi để thanh toán cho cùng một đơn hàng được không?

Mỗi đơn hàng chỉ sử dụng điểm của một tài khoản thẻ.

 

 

 

Tích lũy và sử dụng điểm
Rate this post